มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทย “นวดส่วนขา”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 10 เม.ย.66 EP407
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 การนวดไทย “นวดส่วนขา” วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง ผู้ช่วยครู(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ