มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายในท่านอนและท่านั่ง” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 4 เม.ย.66 EP405
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายในท่านอนและท่านั่ง”  วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล​  (ผู้ช่วยครู)(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ