มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ฝุ่นละออง PM2.5

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 3 เม.ย.66 EP404
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฝุ่นละออง PM2.5 กับปัญหาทางเดินหายใจ” วิทยากรโดย อ.พญ.รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ