มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ และ ท่ายืนเข่า” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 28  มี.ค.66 EP402
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ และ ท่ายืนเข่า”  วิทยากรโดย คุณทัศนี สิงห์ทอง​  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ