มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย ท่ายืนเข่า”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 14  มี.ค.66 EP397
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย ท่ายืนเข่า”  วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง​  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ