มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 13  มี.ค.66 EP395

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 การนวด​และการประคบสมุนไพรสำหรัยเด็กพิการวิทยากรโดย คุณ​สุ​จินดา​ ปราบ​โลก​ ผู้ช่วยครู

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ