มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่าตั้งคลาน”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 7 มี.ค.66 EP393
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่าตั้งคลาน”
วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ