มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 28  ก.พ.66 EP391

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย ท่านั่ง”  วิทยากรโดย คุณสุจินดา ปราบโลก  (ผู้ช่วยครู)

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ