มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “จานรองแก้วรีไซเคิล”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 27  ก.พ.66 EP390
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สวนบำบัด “จานรองแก้วรีไซเคิล” วิทยากรโดย คุณสุจินดา ปราบโลก ผู้ช่วยครู และคุณศรินพร ด้วงปล้อง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ