มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การยืดเหยียด เพื่อสุขภาพ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 27  ก.พ.66 EP389
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 การยืดเหยียด เพื่อสุขภาพ วิทยากรโดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม)(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ