มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 21 ก.พ.66 EP388
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ วิทยากรโดย Music inspires By เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ