มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ , ท่านั่ง” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 21  ก.พ.66 EP387
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ , ท่านั่ง”  วิทยากรโดย คุณ​ทัศนี​ สิงห์​ทอง​ ผู้ช่วยครู(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ