มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายท่านอน , ท่านั่ง” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 14  ก.พ.66 EP383
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลายท่านอน , ท่านั่ง”  วิทยากรโดย คุณทัศนี สิงห์ทอง  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ