มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ , ท่านั่ง” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 7  ก.พ.66 EP379
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กายภาพบำบัด “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ , ท่านั่ง”  วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ