มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “ศิลปะจากลายใบไม้”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 6  ก.พ.66 EP378
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สวนบำบัด “ศิลปะจากลายใบไม้” วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู และคุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ