มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ)”ท่าผ่อนคลายท่ายืนเข่า”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 6  ก.พ.66 EP377
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ)”ท่าผ่อนคลายท่ายืนเข่า” วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ