มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด​ “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ , ท่ายืนเข่า” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 31  ม.ค.66 EP375
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 กายภาพบำบัด​ “ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ , ท่ายืนเข่า”  วิทยากรโดย คุณทัศนี สิงห์ทอง  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ