มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทยแก้อาการกระดูกทับเส้น

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 30  ม.ค.66 EP373
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 “การนวดไทยแก้อาการกระดูกทับเส้น” วิทยากรโดย อ.นิทรา​ ต่ายลีลาศ (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ