มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทย​ “นวดส่วนท้อง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 24  ม.ค.66 EP371
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 การนวดไทย​ “นวดส่วนท้อง”  วิทยากรโดย คุณสุจินดา ปราบโลก  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ