มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “แปลงโฉมเศษกระดาษเหลือใช้”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 23  ม.ค.66 EP370
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 สวนบำบัด “แปลงโฉมเศษกระดาษเหลือใช้” วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู และคุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ