มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ท่านั่ง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 23  ม.ค.66 EP369
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 การฝึกการเคลื่อนไหว (โดสะโฮ) “การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ท่านั่ง” วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ