มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่ง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 17 ม.ค.66 EP368
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่ง” วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง​ ผู้ช่วยครู(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ