มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทย “นวดขาและเท้า”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 16 ม.ค.66 EP366
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 การนวดไทย “นวดขาและเท้า” วิทยากรโดย คุณสุจินดา​ ปราบ​โลก​ ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ