มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ

ดนตรีดลใจ
ดนตรีดลใจ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 10 ม.ค.66 EP365
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ วิทยากรโดย  Music inspires By เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ