มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “เหยียดกล้ามเนื้อ ท่านอน”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 9 ม.ค.66 EP362
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 กายภาพบำบัด “เหยียดกล้ามเนื้อ ท่านอน” วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ