มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “การ์ดอวยพรส่งสุข”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 26 ธ.ค.65 EP361
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สวนบำบัด “การ์ดอวยพรส่งสุข” วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง ผู้ช่วยครู และคุณสุจินดา ปราบโลก ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ