มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทย “ประคบสมุนไพร”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 26 ธ.ค.65 EP360
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 การนวดไทย “ประคบสมุนไพร” วิทยากรโดย คุณโชติกา บริสุทธิ์ (ครูจุ๋ม) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ