มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่ง” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 20 ธ.ค.65 EP358
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านั่ง”  วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ