มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด​ “การเพาถั่วงอก”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 19 ธ.ค.65 EP357
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 สวนบำบัด​ “การเพาถั่วงอก” วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง ผู้ช่วยครู และคุณสุจินดา ปราบโลก ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ