มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย ท่านั่ง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 19 ธ.ค.65 EP356
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ท่าผ่อนคลาย ท่านั่ง” วิทยากรโดย คุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ