มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทย “นวดมือ แขน บ่า และคอ” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 13 ธ.ค.65 EP354
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 การนวดไทย “นวดมือ แขน บ่า และคอ”  วิทยากรโดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ