มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านอน”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 6 ธ.ค.65 EP353
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่านอน”  วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ