มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดนตรีกระตุ้นพัฒนาการ วิทยากรโดย  Music inspires By เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ