มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านอน” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 29 พ.ย.65 EP351
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “ผ่อนคลายท่านอน”  วิทยากรโดย คุณสุจินดา ปราบโลก  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ