มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด​ “ถุงหอมสมุนไพร”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 28 พ.ย.65 EP350
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สวนบำบัด​ “ถุงหอมสมุนไพร” วิทยากรโดย คุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู และคุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65)

 

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ