มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดเพื่อลด และป้องกันการผิดรูปสำหรับเด็กพิการ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 28 พ.ย.65 EP349
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนวดเพื่อลด และป้องกันการผิดรูปสำหรับเด็กพิการ” วิทยากรโดย อาจารย์นิทรา ต่ายลีลาศ (ครูทรา) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ