มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทย “นวดส่วนท้อง” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 22 พ.ย.65 EP347
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 การนวดไทย “นวดส่วนท้อง”  วิทยากรโดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์  (ผู้(ช่วยครู)บันทึกไว้เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ