มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด​ “ศิลปะตกแต่งใบไม้”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 21 พ.ย.65 EP346
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สวนบำบัด​ “ศิลปะตกแต่งใบไม้” วิทยากรโดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ