มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 21 พ.ย.65 EP345

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 กายภาพบำบัด “ท่าผ่อนคลาย ท่ายืนเข่า” วิทยากรโดย คุณทัศนี สิงค์ทอง ผู้ช่วยครู

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ