มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “การผ่อนคลาย และฝึกท่ายืน” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 15 พ.ย.65 EP343
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “การผ่อนคลาย และฝึกท่ายืน”  วิทยากรโดย คุณสุจินดา ปราบโลก  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ