มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด​ “ใบไม้แห่งคุณค่า”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 14 พ.ย.65 EP342
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สวนบำบัด​ “ใบไม้แห่งคุณค่า” วิทยากรโดย คุณสุกัญญา สมเกษร แกนนำผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ