มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 14 พ.ย.65 EP341

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กายภาพบำบัด “ท่าผ่อนคลาย ท่านั่ง” วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง ผู้ช่วยครู​

(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ