มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “แป้งโดว์โฮมเมด”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 7 พ.ย.65 EP389
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สวนบำบัด “แป้งโดว์โฮมเมด” วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู และ คุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ