มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทย “นวดสะบักและหลัง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 7 พ.ย.65 EP388
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 การนวดไทย “นวดสะบักและหลัง” วิทยากรโดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ