มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “การผ่อนคลาย และฝึกท่ายืนเข่า” 

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 1 พ.ย.65 EP386
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 การฝึกการเคลื่อนไหว(โดสะโฮ) “การผ่อนคลาย และฝึกท่ายืนเข่า”  วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล  (ผู้ช่วยครู) (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ