มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด “แก๊งเพื่อนสัตว์จากแกนกระดาษทิชชู่”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 31 ต.ค.65 EP385
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 สวนบำบัด “แก๊งเพื่อนสัตว์จากแกนกระดาษทิชชู่” วิทยากรโดย คุณสุภัค พานปฐมกุล ผู้ช่วยครู และ คุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ