มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ-ท่าตั้งคลาน”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 31 ต.ค.65 EP384
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ-ท่าตั้งคลาน” วิทยากรโดย คุณบัวเรียน เทโพธิ์ ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ