มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สวนบำบัด​ “นิทานหรรษา”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 27 ต.ค.65 EP383
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 สวนบำบัด​ “นิทานหรรษา” วิทยากรโดย คุณศรินพร ด้วงปล้อง ผู้ช่วยครู และ คุณสุจินดา ปราบโลก ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ