มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ-ท่านั่ง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 27 ต.ค.65 EP382
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 กายภาพบำบัด “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ-ท่านั่ง” วิทยากรโดย คุณทัศนี สิงห์ทอง ผู้ช่วยครู​(บันทึกไว้เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 65)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ