มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

การนวดไทย​ “ส่วนท้อง”

ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 10 ก.ค.66 EP442
กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ในรูปแบบออนไลน์ วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 การนวดไทย​ “ส่วนท้อง” วิทยากรโดย คุณ​สุภัค​ พาน​ป​ฐ​มกุล​ ผู้ช่วยครู (บันทึกไว้เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 66)

ดูวิดีโอ

ย้อนกลับ